H? Tr? Tài Chính

H?y ?? Toyota h? tr? và giúp b?n lên k? ho?ch ?? s? h?u chi?c xe m? ??c.

1

Xổ số miền bắc thứ bảyCH?N PHIêN B?N XE

2

CáCH TíNH

3

HOàN T?T

Ch?n phiên b?n xe c?n d? toán
Yaris

Giá t? 650.000.000?

YARIS 1.5G CVT

Giá t? 650.000.000?

Toyota Wigo

Giá t? 352.000.000?

WIGO 5MT

Giá t? 345.000.000?

WIGO 4AT

Giá t? 405.000.000?

Vios

Giá t? 490.000.000?

VIOS 1.5G CVT

Giá t? 570.000.000?

VIOS 1.5E CVT

Giá t? 540.000.000?

VIOS 1.5E MT

Giá t? 490.000.000?

VIOS 1.5E CVT (3 TúI KHí)

Giá t? 520.000.000?

VIOS 1.5E MT (3 TúI KHí)

Giá t? 470.000.000?

Corolla Altis

Giá t? 733.000.000?

COROLLA ALTIS CVT Cao c?p

Giá t? 763.000.000?

COROLLA ALTIS CVT Tiêu chu?n

Giá t? 733.000.000?

Camry

Giá t? 1.029.000.000?

CAMRY 2.0G

Giá t? 1.029.000.000?

CAMRY 2.5Q

Giá t? 1.235.000.000?

Fortuner

Giá t? 1.026.000.000?

FORTUNER 2.4MT 4X2 DSL

Giá t? 1.033.000.000?

FORTUNER 2.8AT 4X4 DSL

Giá t? 1.354.000.000?

FORTUNER 2.4AT 4X2 DSL

Giá t? 1.096.000.000?

FORTUNER 2.7AT 4X2 DSL

Giá t? 1.150.000.000?

FORTUNER 2.7AT 4X4

Giá t? 1.236.000.000?

Fortuner TRD 2.7 AT 4x2

Giá t? 1.199.000.000?

Land Cruiser Prado

Giá t? 2.340.000.000?

LAND CRUISER PRADO VX

Giá t? 2.340.000.000?

Land Cruiser

Giá t? 4.030.000.000?

LAND CRUISER

Giá t? 4.030.000.000?

Alphard Luxury

Giá t? 4.038.000.000?

ALPHARD LUXURY

Giá t? 4.038.000.000?

Rush

Giá t? 668.000.000?

RUSH S 1.5AT

Giá t? 668.000.000?

Innova

Giá t? 771.000.000?

INNOVA E 2.0MT

Giá t? 771.000.000?

INNOVA G 2.0AT

Giá t? 847.000.000?

INNOVA VENTURER

Giá t? 879.000.000?

INNOVA V 2.0AT

Giá t? 971.000.000?

Avanza

Giá t? 544.000.000?

AVANZA MT

Giá t? 544.000.000?

AVANZA AT

Giá t? 612.000.000?

Hiace

Giá t? 1.176.000.000?

HIACE ??NG C? D?U

Giá t? 1.176.000.000?

Hilux

Giá t? 622.000.000?

HILUX 2.4 4X2 AT

Giá t? 662.000.000?

HILUX 2.4 4X4 MT

Giá t? 772.000.000?

HILUX 2.8 G 4X4 AT MLM

Giá t? 878.000.000?

HILUX 2.4 4X2 MT

Giá t? 622.000.000?

Corolla Cross

Giá t? 720.000.000?

COROLLA CROSS 1.8G

Giá t? 720.000.000?

COROLLA CROSS 1.8V

Giá t? 820.000.000?

COROLLA CROSS 1.8HV

Giá t? 910.000.000?

GRANVIA

Giá t? 3.072.000.000?

Cách Tính
Th?i h?n vay
1
2
3
4
5
6
7
8
S? ti?n tr? tr??c
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
s? ti?n t??ng ?ng: ?

* Hình th?c thanh toán: Hàng tháng

Th?ng tin xe
Phiên b?n xe:
Yaris G CVT
650,000,000
Hoàn T?t

H? tr? tài chính

T?ng s? ti?n còn l?i ph?i tr? tính theo d? n? gi?m d?n (l?i su?t 6.99%/n?m )

500.000.000VND

Xổ số miền bắc thứ bảyS? ti?n g?c tr? hàng tháng

15.000.000VND

S? tháng ph?i tr?

tháng
Th?ng tin xe
Phiên b?n xe:
Yaris G CVT
650,000,000

Kho?n vay:
500,000,000

Xổ số miền bắc thứ bảyTh?i h?n vay:

tháng

S? ti?n tr? tr??c:
%
180,000,000

Yaris G CVT